The algorithm for determining the switch rule of continuous steering on two-channel flying objects with the requirements of normal acceleration

67 views

Authors

  • To Ba Thanh (Corresponding Author) Academy of Military Science and Technology
  • Tran Duc Thuan East Asia University of Technology

DOI:

https://doi.org/10.54939/1859-1043.j.mst.86.2023.38-47

Keywords:

Two-channel flying objects; Steering rule; Normal acceleration.

Abstract

The article deals with a solution to build an algorithm for determining the switch rule of continuous steering pairs on the two-channel flying objects with the requirement of normal acceleration while approaching the maneuvering air target. The content of this paper focuses on determining the dependence of the attack angle and the edge sliding angle on the steering deflection angle. Thereby, the authors have built the dependent expression of the steering deflection angle on the desired normal acceleration. Through the analysis of a mathematical model describing the flight kinematics of flying objects, the authors have determined the switching rule of continuous steering pairs is a harmonic function. Where frequency is the rotation speed of the longitudinal axis, amplitude and phase as a function of the flying object’s characteristics and the desired normal acceleration.

References

[1]. Tô Bá Thành, Lê Hoàng Anh, Trần Đức Thuận. “Xây dựng thuật toán xác định gia tốc pháp tuyến tối ưu dẫn thiết bị bay gặp mục tiêu cơ động trên không”. Hội nghị - Triển lãm quốc tế lần thứ 6 về Điều khiển và Tự động hoá. Tp. HCM (2022).

[2]. Tô Bá Thành, Trần Xuân Khánh, Hoàng Văn Long, Trần Đức Thuận. “Xây dựng luật dẫn và điều khiển thiết bị bay hai kênh tiếp cận mục tiêu cơ động trên cơ sở áp dụng lý thuyết điều khiển hiện đại”. Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ quân sự, số đặc san tháng 10, (2021).

[3]. Phan Văn Từ, “Xây dựng phương pháp và thuật toán điều khiển cho thiết bị bay một kênh”. Luận án tiến sỹ kỹ thuật. Viện KH&CNQS, (2010).

[4]. Phương Hữu Long. “Nâng cao chất lượng tự dẫn thiết bị bay không đối không hai kênh tầm gần trong điều kiện mục tiêu cơ động”..Luận án tiến sỹ kỹ thuật. HVKTQS, (2018).

[5]. А. А.Лебедев, Л. С. Чернобровкин, “Динамика полёта беспилотных летательных аппаратов”, Машиностроение, Москва, (1973).

Published

28-04-2023

How to Cite

To, T., and Trần Đức Thuận. “The Algorithm for Determining the Switch Rule of Continuous Steering on Two-Channel Flying Objects With the Requirements of Normal Acceleration”. Journal of Military Science and Technology, vol. 86, no. 86, Apr. 2023, pp. 38-47, doi:10.54939/1859-1043.j.mst.86.2023.38-47.

Issue

Section

Research Articles

Categories