EVALUATION OF THE IMPULSE OF 7.62 MM ASSAULT RIFLES BY EXPERIMENT

66 views

Authors

  • Nguyen Quang Manh (Corresponding Author) Viện Vũ khí/Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

Keywords:

Structural; Assault rifle; Impulse; 7.62 mm.

Abstract

In this paper, the experimental results of the impulse measurement of 7.62 mm assault rifles with some variable structural parameters such as add and without muzzle device, shock absorbers, etc are presented. Since then, the factors affecting the impulse acting on the 7.62 mm assault rifle are realized. The results of this paper propose the structural solutions in the design process of the 7.62 mm assault rifles.

References

[1]. Bộ môn súng pháo, “Động lực học vũ khí tự động,” Trường Đại học Kỹ thuật quân sự (2002).

[2]. Bộ môn súng pháo, “Nguyên lý thiết kế súng tự động tập III,” Trường Đại học Kỹ thuật quân sự (1977).

[3]. Khổng Đình Tuy, Nguyễn Viết Trung, Nguyễn Văn Dũng, Đoàn Học Dân, Nguyễn Duy Phồn, “Giáo trình thiết kế giá súng pháo,” NXB Quân đội nhân dân (2012).

[4]. Uông Sỹ Quyền, “Nghiên cứu một số biện pháp nâng cao độ chính xác khi bắn của súng tự động cầm tay,” Học viện Kỹ thuật quân sự (2009).

[5]. Lê Văn Thao, “Nghiên cứu dao động của súng tự động cầm tay khi bắn loạt ngắn. Các yếu tố ảnh hưởng và biện pháp nâng cao độ chính xác bắn,” Học viện Kỹ thuật quân sự (1995).

[6]. Dr.Douglas K. Lindner, William T. Baumann, Wayne A. Scales, “Control Design for an Inertially Stabilized Rifle,” Blackburg, Virginia (2007).

[7]. S. Procháka, M. Nová “Effect of Inertia Forces on Function of Automatic Weapon,” Advances in Military Technology (2008).

[8]. Б.В. Орлов, “Проектированиe ракетных и стволых систем,” Москва, Машиностроение (1974).

Published

12-04-2021

How to Cite

Mạnh. “EVALUATION OF THE IMPULSE OF 7.62 MM ASSAULT RIFLES BY EXPERIMENT”. Journal of Military Science and Technology, no. 72, Apr. 2021, pp. 125-30, https://online.jmst.info/index.php/jmst/article/view/58.

Issue

Section

Research Articles