Research on the motion rules of the pan-tilt electromechanical system in the launch platform stabilization system on ships

19 views

Authors

  • Truong Tat Thuan Institute of Military Technical Automation, Academy of Military Science and Technology
  • Le Viet Hong Institute of Military Technical Automation, Academy of Military Science and Technology
  • Vu Quoc Huy (Corresponding Author) Institute of Military Technical Automation, Academy of Military Science and Technology

DOI:

https://doi.org/10.54939/1859-1043.j.mst.CAPITI.2024.49-55

Keywords:

Launch platform stabilization; Pan tilt electromechaical system; Motion rule; EULER rotation; Wave level.

Abstract

 This paper has researched the motion rules of elevation and the azimuth of a pan-tilt electromechanical system used in the launch platform stabilized system attached to a ship. By using orthogonal coordinate systems, the line of sight vector associated with the elevation is located through Euler rotations. When the launch platform is stabilized, the angle and angular speed of the pan-tilt electromechanical are operated via a rule under the influence of the ship's sharking motion according to the wave level. The research results contribute to the scientific basis for calculating electric motor capacity and designing electric drive controllers for launch platform stabilization systems on ships.

References

[1]. Vũ Quốc Huy, “Phương trình Euler-Lagrange của đài quan sát quang điện tử trên phương tiện cơ động”, Tạp chí Nghiên cứu KH-CN quân sự, Số Đặc san TĐH, tr. 70 – 78, (2019).

[2]. Vũ Quốc Huy, Chu Đức Chình, Lê Văn Phúc, “Thuật toán xác định tọa độ đường ngắm của đài quan sát và tháp pháo trong tổ hợp ZSU-23-4 cải tiến”, Tạp chí Nghiên cứu KH-CN quân sự, Số 71, tr. 25-31, (2021). DOI: https://doi.org/10.54939/1859-1043.j.mst.71.2021.25-31

[3]. Vũ Quốc Huy, Trần Ngọc Bình, Đỗ Quảng Đại, “Thuật toán tính góc trục và góc bệ thiết lập cho đài quan sát phòng không cơ động”, Tạp chí Nghiên cứu KH-CN quân sự, Số Kỷ niệm 55 năm Viện KH-CNQS, tr. 217-224, (2015).

[4]. Nguyễn Lạc Hồng, “Khảo sát dao động lắc của tàu hải quân khi bắn tên lửa rải nhiễu PK-16”, Tạp chí Nghiên cứu KH-CN quân sự, Số 52, tr. 247-255, (2014).

[5]. Bảng gió và cấp sóng , Quyết định số 03/2020/QĐ-TTg ngày 13/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ, (2020).

[6]. Tăng Xuân Long, “Về một giải pháp xác định nội lực liên kết các khâu của bệ phóng vũ khí phá vật cản FMV-T2-HQ đặt trên xuồng CV-01”, Tạp chí Nghiên cứu KH-CN quân sự, Số Đặc san Cơ học và Điều khiển thiết bị bay, tr. 184-190, (2021).

[7]. Yanpeng Dong, “Dynamic simulation of shipborne vertical Launching System”, International Conference on Eduction, Management and Computing Technology, pp. 22-426, (2018).

Published

01-04-2024

How to Cite

Trương Tất Thuấn, Lê Việt Hồng, and Vũ Quốc Huy. “Research on the Motion Rules of the Pan-Tilt Electromechanical System in the Launch Platform Stabilization System on Ships”. Journal of Military Science and Technology, no. CAPITI, Apr. 2024, pp. 49-55, doi:10.54939/1859-1043.j.mst.CAPITI.2024.49-55.

Issue

Section

Research Articles

Categories