Institute of Military Technical Automation: Research and development of science and technology associated with practical applications

44 views

Authors

  • Tran Ngoc Binh (Corresponding Author) Institute of Military Technical Automation, Academy of Military Science and Technology

DOI:

https://doi.org/10.54939/1859-1043.j.mst.CAPITI.2024.3-10

Keywords:

Automation; Control; Smarten-up.

Abstract

This article presents a summary of the science and technology research and development results in the automation field for security and national defense of the Institute of Military Technical Automation. The institute’s research products have been built on actual needs, with high scientific content and modern technology following development trends in the world. The practically-significant products have contributed to the task of modernizing weapons and equipment and improving combat capabilities and combat readiness of the Vietnam People’s Army. Through missions and tasks, the institute’s scientific force has gradually grown with a modern scientific and technological foundation, meeting task requirements in new situations. Promoting the achieved results, the Institute of Military Technical Automation has built the target orientations and key tasks in the next years to create highly applicable products that meet the modern warfare demand, contributing to building a strong army to firmly protect the Socialist Vietnamese Fatherland.

References

[1]. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất loạt “Đại đội PPK 37mm-2N đánh đêm bán tự động”.

[2]. Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài KHCN cấp Quốc gia: “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống trinh sát, phát hiện, bám mục tiêu, điều khiển hỏa lực trong tổ hợp phóng tên lửa phòng không tầm thấp A72 tác chiến ngày và đêm” - CNĐT: TS Lê Trần Thắng.

[3]. Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài KHCN cấp Viện KH-CN quân sự: “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo cụm hỏa lực phòng không 14,5mm tự động đánh đêm cơ động” - CNĐT: GS. TSKH Cao Tiến Huỳnh.

[4]. Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài KHCN cấp Bộ Quốc phòng: “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống tự động ổn định đường ngắm và đường bắn cho pháo cao xạ Zu23-2N trên cơ sở tích hợp với hệ thống tự động điều khiển hỏa lực đã có để lắp trên tàu cảnh sát biển” - CNĐT: TS Lê Việt Hồng.

[5]. Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài KHCN cấp Bộ Quốc phòng thuộc Đề án KC.NQ.06: “Nghiên cứu, thiết kế chế tạo hệ thống điều khiển hỏa lực sử dụng khí tài quang điện tử thay thế hệ thống điều khiển hỏa lực và khí tài radar thế hệ cũ cho tổ hợp ZSU23-4” - CNĐT: ThS Phùng Chí Kiên.

[6]. Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài KHCN cấp TP Hà Nội: “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo xe tự hành AGV, ứng dụng phương pháp điều hướng dùng cảm biến quán tính và đường dẫn ảo, phục vụ vận chuyển khí tài trong kho hàng quân đội” - CNĐT: ThS Lê Bá Yến.

[7]. Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài KHCN cấp Viện KH-CN quân sự: “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo robot làm sạch và bôi mỡ tự động cáp tời sàn nâng tàu hải quân tại nhà máy X52” - CNĐT: ThS Nguyễn Hồng Sơn.

[8]. Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài KHCN cấp Bộ Quốc phòng thuộc Chương trình KC.BM: “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo tổ hợp thiết bị điều khiển từ xa dò bom mìn, vật nổ và có khả năng đào, xúc, gắp ở độ sâu đến 1,5m” - CNĐT: TS Vũ Quốc Huy.

[9]. Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài KHCN cấp Bộ Quốc phòng: “Hoàn thiện và ứng dụng hệ thống giám sát cảnh báo chống đột nhập bảo vệ căn cứ trên đảo” - CNĐT: TS Phạm Thị Phương Anh.

[10]. Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài KHCN cấp Bộ Quốc phòng thuộc Chương trình KC.KT: “Nghiên cứu, khai thác làm chủ và thiết kế, chế tạo khối dẫn đường quán tính (BIN_SPU) cho xe bệ phóng của tổ hợp tên lửa Bastion” - CNĐT: ThS Cao Đức Sáng.

[11]. Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài KHCN cấp Bộ Quốc phòng: “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ chuyển động 6 bậc tự do ứng dụng trong mô phỏng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu” - CNĐT: ThS Trần Trung Kiên.

Published

01-04-2024

How to Cite

Trần Ngọc Bình. “Institute of Military Technical Automation: Research and Development of Science and Technology Associated With Practical Applications”. Journal of Military Science and Technology, no. CAPITI, Apr. 2024, pp. 3-10, doi:10.54939/1859-1043.j.mst.CAPITI.2024.3-10.